Massage bij senioren

Het is helaas een feit dat naarmate we ouder worden, we steeds minder worden aangeraakt. Terwijl er zeker ook bij ouderen de behoefte aanwezig is aan een zachte, zorgzame aanraking. Een lichaam is immers meer dan oud, ziek, gehandicapt of wat dan ook. 

Massage is hierbij een intensieve manier van aanraken en biedt geborgenheid. Het lichaam ontspant zich en door de ontspanning kan er rust, steun en troost ontstaan. Lichamelijke en geestelijke klachten kunnen verminderen of verdwijnen. Het leven wordt hierdoor positiever ervaren. Massage laat de ouder ervaren dat het lichaam naast pijn en ongemakken ook nog heel prettig kan voelen. Aangename aanrakingen en warmte activeren het gevoel van rust en verbondenheid en geven een gevoel van welbevinden.

De effecten zijn niet altijd direct meetbaar maar wel waarneembaar aan een meer ontspannen lichaamsbeeld. Naarmate de massages herhaald worden, houden de effecten langer aan. Het kan ouderen ook helpen het gevoel van eenzaamheid terug te dringen en ze het gevoel geven dat ze er wel degelijk toe doen. 

Mijn massages worden altijd op maat gegeven, afhankelijk van uw vraag. Hoe voelt u zich? Welke wensen heeft u? Wat vind u prettig? Massage is een vorm van pure en zuivere aanraking en natuurlijk wordt er rekening gehouden met de conditie en de (on) mogelijkheden die u heeft. Tijdens de massages ontstaan er vaak mooie gesprekken, dit zijn momenten die zeker worden gekoesterd en waar alle ruimte voor is.

Het verzoek voor een massage bij senioren kan gedaan worden door de persoon zelf, maar ook door de familie of verzorgende. Massage bij senioren kan in alle woonomstandigheden plaats vinden. De massages worden zittend in een stoel of rolstoel gegeven, voor mensen die bedlegerig zijn kunnen deze ook in bed worden toegepast.

Een massage kan bijdragen aan ontspanning van je lichaam, wanneer deze wordt gegeven door een masseur met kennis van de ouder wordende mens. Ik heb deze scholing gevolgd bij School of Touch om senioren op een verantwoorde wijze te kunnen en mogen masseren.