Massage in de laatste levensfase

Elk mens beschikt vaak over een groot inlevingsvermogen. Maar in afstemming zijn met een naaste die stervende is, is vaak ingewikkelder dan we denken. Je begeleidt tenslotte je naasten in een proces wat je zelf nog niet hebt volbracht.

Als iemand stervende is kan een liefdevolle massage vanuit je hart een waardevolle ondersteuning zijn. Door een oprechte liefdevolle aanraking kun je de stervende ruimte, rust en ontspanning bieden maar je moet natuurlijk wel weten wat je doet. Iemand kan een voetmassage altijd heel fijn hebben gevonden, maar juist in de stervensfase  kan een voetmassage het stervensproces verstoren en dus niet de juiste keuze zijn.

Wij zijn in de westerse wereld geneigd te kijken naar alleen de klachten, maar dat is nu juist wat een stervende los moet laten. Met massage kun je de ziel die in het hart ruist gerust stellen. Door massage krijgt de stervende de mogelijkheid zich bewust te worden van eigen gedachten en gevoelens en van wat de realiteit is, terwijl aan hem of haar  een gevoel van veiligheid wordt geboden. Door massage ontstaat er een gelegenheid het lot te accepteren en het vermogen om pijn en lijden te verdragen. Massage werkt eraan mee om je over te geven aan de dood.

Praktijk Liefdevol en Verzachtend zorgt voor een passende massage die aansluit bij de fase waarin de stervende zich bevind. De familie wordt desgewenst bij de massage betrokken wat kan leiden tot mooie, unieke en waardevolle momenten.

Een massage kan bijdragen aan ontspanning van lichaam en geest, wanneer deze wordt gegeven door een masseur met kennis over de laatste levensfase. Ik heb deze opleiding gevolg bij Instituut Massage bij Kanker, Touch for Care en Communis om mensen in de laatste levensfase op een verantwoorde wijze te kunnen en mogen masseren en begeleiden.

95