Massage bij dementie

Liefdevolle aanraking is een taal die altijd wordt begrepen. Massage en aanraking is gebruik maken van de tastzin, een zintuig dat je het eerst ontwikkeld en dat tot het allerlaatste toe behouden blijft. Dit zintuig geeft je het vermogen om te voelen en in verbinding te staan met de wereld om je heen. Het betekent ook dat bij (diepe) dementie de tastprikkels nog altijd binnenkomen.

Massage is een unieke vorm van communiceren als gesproken taal niet meer mogelijk is. Tevens is massage een belevingsgerichte benadering om contact te krijgen. Aandacht en een liefdevolle aanraking is een ontmoeting van mens tot mens en wordt vrijwel door iedereen begrepen.

Massage geeft vertrouwen, innerlijke rust en troost waardoor er weer verbinding ontstaat met de ander, het geeft ontspanning wat een gevoel van welbevinden teweeg brengt. Verdriet en sterke emoties als boosheid verzachten zichtbaar, de oudere wordt rustiger en maakt oogcontact met een meer heldere "open" blik. De ademhaling gaat gelijkmatiger, het gezicht straalt. Door de innerlijke rust worden ongemakken draaglijker en ontstaat er een gevoel van tevredenheid. De zachte massage en aanrakingen helpen om te ontspannen om zonder angst en met vertrouwen het leven draaglijker te maken.

Gedurende een massage neem ik alle tijd voor de cliënt en let ik op de signalen die hij of zij mij geeft. Voor de cliënt en mij is het belangrijk om contact te maken en in contact te zijn. Door het verhaal van de cliënt te kennen kan ik mij goed op hem/ haar afstemmen. De eerste afspraak bestaat daarom voor een deel uit een kennismakingsgesprek met de cliënt en zijn/ haar naasten, eerste contactpersoon waarvan ik uiteraard toestemming nodig heb om vader/ moeder te mogen masseren. Indien de cliënt in een zorginstelling verblijft ga ik bij een volgende massageafspraak langs bij het verzorgend personeel, zo kunnen zij mij vertellen hoe het op dat moment met de cliënt gaat zodat ik mijn massage daarop af kan stemmen. Uiteraard vind op verzoek van elke massage een verslaglegging plaats.

Een massage kan bijdragen aan het welbevinden in het dagelijkse leven, wanneer deze wordt gegeven door een masseur met kennis over de ziekte dementie. Ik heb deze specialisatie opleiding massage bij dementie gevolgd bij Touch for Care om mensen met (diepe) dementie op een verantwoorde wijze te kunnen en mogen masseren.